Wordmeister

Waldmeister är ett ordspel där målet är att skapa så många ord som möjligt av en given bokstav. Ju fler bokstäver du använder, desto bättre poäng får du! Waldmeister erbjuder tre olika lägen:

Speed Mode: Du har 30 sekunder på dig att skapa så många ord som möjligt som börjar med den givna bokstaven. Ditt högst poängsatta ord räknas för 100 poäng, och varje ytterligare bokstav i ditt ord ger 1 poäng. När du når en av de två tidsgränserna (30 sekunder eller 60 sekunder) är det slut och du måste börja om igen.


Timed Mode: Här har alla spelare sin egen takt, men målet är fortfarande detsamma - försök att skapa så många ord som möjligt som börjar på en viss bokstav inom den givna tidsgränsen. Varje bokstav som läggs till i ordet ger 1 poäng.

Tyst läge: Det här läget är perfekt för att öva på dina ord eller spela med vänner, eftersom du kan skapa så många ord som du vill och få poäng för varje bokstav (men poängen visas inte).

Gillade du spelet? 0%