Yukon Solitaire

Yukon är ett traditionellt solitärspel där målet är att flytta varje kort från ess till kung till en av de fyra fundamenten till höger. För att flytta korten över tavlan i det här spelet måste du följa en uppsättning märkliga och mycket strikta regler.

En normal kortlek med 52 kort används i Yukon Solitaire. Tableau har sju kolumner som bildas av varje kort som finns i den. Ett kort finns i den vänstra kolonnens första kolumn. Den första kolumnen har fyra kort, den andra har 5, den tredje har 6, den fjärde har 7 och så vidare. Varje efterföljande kolumn innehåller ytterligare ett kort. Elva kort måste finnas totalt i den sista kolumnen till höger.

En spelare får fem kort, fem från varje kolumn, fem med framsidan uppåt och fem med baksidan nedåt. Ett enda uppåtvänt kort finns i den första kolumnen, vilket är undantaget. Spelarna måste ordna korten som börjar med esset och slutar med kungen i fonderna högst upp på tavlan, i enlighet med färg.

Det är bara när det inte finns några andra toppningar som man kan skicka ett kort till fonderna. Du kan bara vända upp ett kort med baksidan nedåt om det inte finns något hinder i din väg. Korten på tavlan måste alltså flyttas runt för att komma åt de kort du behöver. Dessutom får du bara stapla korten i ordning med stigande värde och en distinkt färg. Hela eller partiella kolumner får flyttas fritt så länge de placeras ovanpå ett obehandlat kort.

Kungarna kan inte ligga ovanpå något annat kort eftersom kort endast får flyttas till de som har en rang högre. Endast tomma kolumner eller utrymmen på tablån får ta emot dem för överföring. Något annat kort kan inte fylla dessa platser. Om alla fundamenten byggs framgångsrikt vinner spelarna spelet, och de förlorar om de inte kan ta bort alla pjäser från tavlan innan inga fler drag finns kvar.

Gillade du spelet? 0%